Trg hrvaškega narodnega preroda (Pjaca)

Nahaja se v središču Jelse. Nastajal je od 16. do začetka 20. stoletja. Na zahodni strani trga je izvir pitne vode Slatina, ki so ga prebivalci uporabljali že v antiki.

V podaljšku Slatine so leta 1847 speljali potoček, po katerem se odvečna voda odvaja v morje. Sredi trga so leta 1934 zgradili vodnjak.