Organizzazione turistica del comune di Jelsa
Trg Tome Gamulina 1,
21465 Jelsa
Croazia

Nikša Peronja, presidente
Marija Marjan, direttore

Tel.: 021 761 017
Fax: 021 761 017

e-mail: info@tzjelsa.hr

 

Organizzazione turistica della Croazia
Iblerov trg 10
10000 Zagreb

tel.: 01 455 64 55
fax: 01 455 78 27

e-mail: info@htz.hr
web: www.croatia.hr

 

 

Organizzazione turistica di Jelsa

L´ufficio turistico del comune di Jelsa è stato fondato nel 1995. Il lavoro dell`Ufficio è pubblico. Le attività dell´Ufficio sono basate sul principio dell´utilità, senza profitto.

Per migliorare le condizioni generali del soggiorno dei turisti, per promuovere il prodotto turistico della regione e per sviluppare la coscienza dell´importanza e degli effetti economici, sociali e altri del turismo, e della necessità e l´importanza della conservazione e la promozione di tutti gli elementi del prodotto turistico della regione, specialmente della conservazione dell´ambiente, l´Ufficio ha i seguenti compiti:

  • Poticanje, unaprijeđivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.)
  • Poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost na što potpunije i kvalitetnije pružanje usluga
  • Suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe
  • Poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
  • Poticanje i pomaganje razvoja turizma u onim mjestima koja nisu turistički razvijena
  • Ustrojavanje turističko-informativnog centra
  • Organizacija konferencija za tisak, prijem novinara (domaćih i inozemnih), organizacija nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera
  • Obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na području Općine.