Isprintajte Crno-Bijelu brošuricu Voznog reda:

Print-Friendly_Timetable_Sailing_Schedule_Hvar_Jelsa_Stari_Grad_Vozni_Red_2017_page1

Print-Friendly_Timetable_Sailing_Schedule_Hvar_Jelsa_Stari_Grad_Vozni_Red_2017_page2