Uljara Mediteran - Poljica

Zoran Matijašević je, potaknut željom za očuvanjem tradicionalnog načina prerade maslina na otoku Hvaru i entuzijazmom njegovih stanovnika, u sklopu obrta "Mediteran" uložio godinama stjecana iskustva i znanja o preradi maslina u pokretanje vlastite uljare. U malom mjestu Poljica na području Općine Jelsa otvorio je jedinu uljaru koja maslinovo ulje proizvodi na tradicionalan način – tiješnjenjem maslina kamenim mlinom.

Iako je modernizirana, ova je uljara zadržala svoje dosadašnje prerađivače i privukla mnoge nove koji preferiraju dobivanje maslinovog ulja hladnim prešanjem.

Želeći zadržati kvalitetu ulja, njegovu posebnu aromu, gustoću i boju, od samog početka rada uljare, unatoč modernizaciji pogona, zadržao se tradicionalan način prerade bez zagrijavanja, nastojeći, sukladno preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, zadržati i promovirati mediteranski način prehrane, baziran na ekološki prihvatljivoj proizvodnji kvalitetnoga maslinovog ulja s jasno određenim zemljopisnim podrijetlom - dalmatinskih otoka.

Kontakt:
Zoran Matijašević
Uljara "Mediteran"
HR-21 465 Jelsa, o. Hvar
tel.: +385 (0)21 761 986
mob.: +395 (0)98 1690 340
e-mail: zoran.matijasevic1@st.t-com.hr