Večeri Antuna Dobronića

Svake se godine od 20. 7. do 20. 8. u Jelsi održavaju glazbene, dramske i folklorne večeri pod nazivom "Večeri Antuna Dobronića"