Náměstí sv. Jana

Nejkrásnější renesančně-barokní náměstí. Na něm stojí osmistěnná kaplička z konce 17. stol. Kaplička je výjimečná různými slohovými prvky: gotika, renesance a baroko.

Náměstí a ulice, které jej obklopují, byly vytvořeny od 15. do 17. století a představují architektonicky nejzachovalejší část Jelsy, společně s měšťanskými domy, postavenými od 16. do 20. století s renesančními balkony.