Lapidárium

Do prostoru mezi kostelem - pevností, zvonicí a obrannou zdí umístilo v roce 1970 Centrum pro kulturní dědictví ostrova Hvar pod vedením dr. Nike Dubokoviča lapidárium s dvaceti kamennými předměty z doby antiky a středověku Jelsy.

Významný je náhrobní kámen z římského období, reliéf Nikoly Florentince z 15. stol., Benátský lev u zvonice, kamenný stůl rytíře Ivana Obradiče a další předměty, které ukazují na staleté osídlení Jelsy.