Kostel Sv. Rok

První zmínka o kostele je z roku 1601, a postaven byl v druhé polovině 16. století. Kostel byl několikrát dostavován a přestavován s viditelnými prvky gotiky a románského stylu, se zvonicí na přeslici. Rekonstruován byl v roce 1999.

Obraz na oltáři zobrazuje Pannu Marii pod oblaky, napravo je Sv. Antonín z Padovy s nahým dítětem v náručí, sv. Rok zamyšleně klečí a u nohou má psa, který ho pozoruje. Dílo je připisováno Palmi Mladšímu (1544 - 1628).