Kostel sv. Marie

Kostel-pevnost sv. Marie je z roku 1331. První raněgotický kostel byl roku 1535 rozšířen a vysvěcen. Dnes má farní kostel 4 kaple: dvě větší z 17. století a dvě menší z 19. století.

V první kapli se vpravo nachází obraz "Bohorodička a mučení Fabiána a Sebastiána" vlámsko-benátského malíře P. de Costera a v první levé reliéf Antonia Pora. Kostel se dnes nazývá Nanebevzetí Panny Marie.