Civitas Vetus Ielsae (Staré Jelšanské město), Augustiánský klášter a městský hřbitov

I dnes jsou částečně zachovány obranná opevnění (zdi), které jsou na západní straně poloostrova Gradina a rozděluje ho. Rozprostíralo se od koupaliště Mina do Bočiča.

Staré jelšanské město (Civitas Vetus Ielsae) je vybudováno na povrchu 6,50 ha, s obrannou zdí v délce 172 m a šířce 1,30 m a s 800 metrovou obezdívkou. Dnešní jsou zdi vysoké mezi 2,50 a 3 m, a v dolní části jsou viditelné výklenky, kde stávali hlídači.

Na dnešním hřbitově, na prostranství užším od původního města, byl od roku 1605 do roku 1787 augustiánský klášter. Z něho se zachoval jedině kostel s věží z roku 1605.