Kulturní dědictví

Obec Jelsa a ostrov Hvar jsou bohaté svými kulturně-historickými památkami, které se nachází v kostelech, na náměstích, parcích, v Hvarském poli, v jeskyních a jinde. Ostrov Hvar je díky svému bohatému kulturně-historickému dědictví jednou z nejbohatších oblastí na jadranském pobřeží i v celém Chorvatsku.

Hostům doporučujeme, aby si prohlédli kulturní a historické dědictví ostrova, seženou průvodce a prospekty a to vše si nahrají na video a vyfotografují na památku.