Tor - Řecká věž

Jižně od Jelsy se na horské vyvýšenině nachází dvě pevnosti: Ilyrsko - řecká pevnost Tor ze 4. stol. před Kristem a středověké město - pevnost Galešnik.

Řecká věž Tor se nachází v nadmořské výšce 230 m, dominuje pitoreskní rovině od Starog Grada, Jelsy a Vrbosky, Hvarského kanálu, Splitskému kanálu a Makarského přímoří. Okolo věže Tor se nachází mohyly (neopracované zdi) s přírodními i uměle vytvořenými terasami, což ukazuje na existenci staveb, ve kterých se dříve žilo.