Středověké město Galešnik

Jižně od Jelsy se na horské vyvýšenině nachází dvě pevnosti: Ilyrsko - řecká pevnost Tor ze 4. stol. před Kristem a středověké město - pevnost Galešnik.

Umístěno je v nadmořské výšce 210 m, město je široké 20 metrů, opásáno opevněním dlouhým 80 m, vysokým asi 4 m a širokým 50 a 60 cm. Obezděný povrch Galešniku má rozlohu 1520 m2. Z části je zachována stavba pravoúhlého tvaru, rozlohy kolem 40 m2.