Cestovní ruch

První začátky cestovního ruchu na ostrově sahají dávno do minulosti, do doby antiky a středověku, což dokazují zbytky villae rusticae, které nacházíme na celém Hvarském poli, jakož i hospodářské a venkovské stavby. V průběhu celého středověku navštěvovali ostrov mnozí dobrodruzi, přírodopisci, etnologové a archeologové, kteří zkoumali rostliny, minerály a antické památky.

Organizovaná turistika začíná v roce 1868. založením Hygienického spolku Hvar pod vedením biskupa Jurja Dubokoviče. První hotel s 13 jednolůžkovými pokoji a restaurací byl otevřen v domě Samohod-Dubokovič a navštěvovali jej cizinci. Domníváme se, že toto bylo začátkem moderního a organizovaného cestovního ruchu na ostrově.

Hotel Jadran je nejstarší hotel v Jelse, otevřen v roce 1911. Měl 14 pokojů s noblesním nábytkem, restauraci, pivnici a čítárnu. V něm byli ubytováni mnozí známí hosté, mezi nimiž byla v roce 1937. jako tříměsíční děvčátko i bývalá ministryně zahraničních věci USA Madeleine Albrightová. První průvodce Jelsy vyšel v roce 1913.

K náhlému rozvoji turistiky, výstavby hotelů, penzionů, apartmánů, restaurací, barů, diskoték a jiných turistických služeb dochází ke konci 60. let 20. stol., kdy se cestovní ruch stává hlavní hospodářskou činností na ostrově.